Skip to content

Sponsorintervju Huntonit

Huntonit eller Wålbåren som mi i Vennesla ynde å kalle det, er som VFK en institusjon i bygda og mang en Venndøl har hatt sitt virke her opp gjennom årene. Jeg blir tatt imot av markedsføringssjef Torunn Mangseth, som engasjert gir meg en kort innføring i bedriftens historie før vi setter i gang.

Hvorfor sponser dere VFK?
Huntonit er en del av Byggma som har sponsing i sine statutter, og da faller det naturlig for oss å bidra til det arbeidet Vindbjart gjør for bygdas innbyggere. Klubben favner bredt og det legges ned utallige dugnadstimer, som er med på å bygge ett inkluderende lokalsamfunn.

Hva får dere igjen for samarbeidet?
Vi i Byggma/Huntonit er opptatt av lokalsamfunnet og det bygger stolthet internt samtidig som det gjør at den ansatte og deres familie føler at de bidrar inn til klubben.

Hvilke verdier ser dere i å være sponsor for klubben?
Vindbjart tilbyr en trygg arena tuftet på frivillighet, sunne verdier, kameratskap, og inkludering der det skapes gode oppvekstsvilkår. Vi tror og håper at vårt bidrag gjør en forskjell i arbeidet med å forme barn og unge til gode voksne og hele mennesker.

Hva betyr Vindbjart for bygda?
Vindbjart betyr utrolig mye for Vennesla og tilbyr barn, unge og voksne en trygg og inkluderende møteplass og mestringsarena. Et godt bilde på dette er at det nå blant bygdas yngre innbyggere, uavhengig av klubbtilhørighet og interesse for idrett, er blitt et begrep at vi henger på kunsten.

Jeg takker Torunn for praten vi går ut for å ta ett bilde og da faller det naturlig å bruke bassenget som kulisse. Bassenget er som ett landemerke å regne i Vennesla og på plenen foran Wålbåren kokte det av husmødre og barn på 60 og 70- tallet, ikke ulikt en helt vanlig ettermiddag på kunsten…..

huntonit

Les hele artikkelen hos Vindbjart

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *